miércoles, 18 de agosto de 2010

Kyo (京) - Discografia


(single) Daisan Teikoku Gakudan (2008.08.31)

tracklist:

01. 304 goushitsu, shita to yoru
02. sukaporutorono (kiyomizudera porno Type)
03. jintai mokei 12 inch national TV
04. 304 goushitsu, haha to sakura

Descargar

(single) furan shinema teikoku gakudan (2004.12.03)


tracklist:

01. Mama

Descargar


No hay comentarios:

Publicar un comentario