martes, 6 de abril de 2010

KISAKI And Kansai Kizoku


(album) BEST SIMULATION (2007.08.01)

tracklist:

01. Pleasure~Neo violence~
02. Complex
03. Midnight Angel
04. Kasumi ~Kasumi~
05. Eiyuu no Honne
06. Kainushi wa Inu
07. Kaeru no ko wa Kaeru
08. Dark side
09. Reverse
10. Breed


No hay comentarios:

Publicar un comentario